Aktualności

 

Forum Pogranicza

Polsko-Czeskiego

Zobacz więcej

EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Aktualności


 

Informujemy, że w dniach 24-25 września 2015 roku biuro Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w Kłodzku będzie nieczynne.

Dodano: 17.09.2015


 Szanowni Państwo,

prezentujemy najnowszy newsletter Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zapraszamy także do udziału w Szkoleniu regionalnym dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Szkolenie odbędzie się w dniu 6 października 2015 roku w godz. 10:00-14:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Termin rejestracji uczestników upływa 30 września 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz program do pobrania na stronie UMWD. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub fax: (71) 776 93 57 w terminie do dnia 30 września 2015 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Informacji o szkoleniu udziela Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (RPK) służy jednostkom z dolnośląskiego obszaru wsparcia zainteresowanym realizacją projektów z partnerem czeskim m.in. w zakresie:

  • Informacji o programie i naborach,
  •  konsultacji propozycji i wniosków projektowych,
  • organizacji spotkań i szkoleń informacyjnych.

Dodano: 17.09.2015


 Szanowni Państwo,

w ramach mikroprojektu

Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

realizujemy cykl działań promocyjnych Euroregionu Glacensis.

http://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/1488428,Ucho-na-granicy-polskoczeskiej

 

10.08.2015 r.

Informacja o wyniku analizy rynku na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

do pobrania >>>

30.07.2015 r.

Informacja o wyniku rozpoznania cenowego na wykonanie reportażu radiowego w ramach mikroprojektu pn. "Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL"

wybór oferty do pobrania >>>

24.07.2015 r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie reportażu radiowego w ramach mikroprojektu pn. "Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL"

zapytanie cenowe do pobrania >>>

22.07.2015 r.

Pytania i odpowiedzi na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Pytanie:

proszę o sprecyzowanie zapytania ofertowego dityczącego wykonania publikacji „Raport z wykorzystania Funduszu Mikroprojektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.”,

proszę o dokładne określenie ilości stron np. 28 stron + 4 strony okładka, razem 32 strony publikacji A4

lub 32 strony i 4 strony okładka,

lub 20 stron + 4 strony okładka,

liczba stron podana miedzy 20 a 30  jest nieprecyzyjna i nie pozwala jasno określić ceny w złożeniu oferty.

Odpowiedź:

przewidywalna maksymalna ilość stron wynosi  28 stron wraz z okładką.

21.07.2015 r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

zapytanie cenowe do pobrania >>>

26.06.2015 r.

 

Szanowni Państwo,

 

 informujemy, że 23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Poniżej link do strony z dokumentami programu.

http://www.cz-pl.eu/pl/dokumenty-do-pobrania.html

13.05.2015

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14.05.2015r (czwartek) biuro Euroregionu Glacensis będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy.

 

15.04.2015

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt i przyjemność zaprosić na organizowaną w dniu 29 maja 2015 r. międzynarodową konferencję naukową pod tytułem:

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA DLA ROZWOJU

OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, CZECH I NIEMIEC

Szczegółowe informacje

14.04.2015

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością dysponowania dodatkowymi środkami na Fundusz Mikroprojektów po polskiej stronie Euroregionu – powstałymi w wyniku oszczędności z przedkładanych przez Beneficjentów Wniosków o płatność -   Euroregion informuje, iż do 30 kwietnia 2015r. do godz. 12:00 uprawnieni wnioskodawcy mogą przedkładać do sekretariatu Euroregionu wnioski projektowe.   

Środki będą dostępne w ramach pojawiających się oszczędności z rozliczanych mikroprojektów.   Partnerzy projektowi będą musieli realizować część działań projektu bez podpisanej Umowy o dofinansowaniu. Do wydania dokumentu potwierdzającego przyznanie dotacji na zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący mikroprojekt  dojedzie dopiero w trakcie realizacji projektu, najpóźniej przed jego zakończeniem. Wnioski projektowe powinny w związku z tym przygotowywać jedynie podmioty będące w dobrej sytuacji finansowej, które i tak mają zamiar zrealizować swój projekt

 

Szanowni Państwo.

Euroregion Glacensis we współpracy z RDA rozpoczyna serię seminariów, podczas których zostaną przedstawione pierwsze konkretne informacje o nowych możliwościach dofinansowania. Program, podobnie jak wszystkie pozostałe, ma znaczne opóźnienie. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się najprawdopodobniej dopiero w połowie 2016 roku, czyli 2,5 roku po rozpoczęciu okresu 2014-2020. Regional Development Agency (RDA) w ramach własnego projektu pn. „Podniesienie zdolności absorpcji w okresie planowania 2014-2020“ przygotowała sześć jednodniowych seminariów szkoleniowych, które są skierowane w pierwszej kolejności do burmistrzów i przedstawicieli organizacji non-profit planujących nowe projekty do programu współpracy transgranicznej. Zainteresowani otrzymają informacje o nowych warunkach programu, zostaną również przeszkoleni w zakresie procedur przygotowania projektu, wyboru właściwego partnera projektu, sposobu opracowania pomysłu na projekt itd. Na szkoleniu będzie się można dowiedzieć, co oznacza pojęcie efektu transgranicznego i czy planowane przedsięwzięcie ma odpowiedni wpływ transgraniczny. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Seminaria będą organizowane w kwietniu i maju. Wierzymy, że informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej w zakresie współpracy transgranicznej będą Państwa interesowały i spotkamy się na seminariach.

Ogłoszenie

Terminy:

14 kwietnia - do pobrania zgłoszenie
21 kwietnia - do pobrania zgłoszenie
05 maja - do pobrania zgłoszenie
07 maja - do pobrania zgłoszenie
18 maja - do pobrania zgłoszenie
19 maja - do pobrania zgłoszenie

 

10.02.2015r.

Przetarg nieograniczony
Opracowanie, skład, druk i dostawa map turystycznych, folderu oraz tabliczek informacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 do siwz - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do siwz - oświadczenie_art. 24_art.22
Zał. nr 3 do swiz - wykaz usług
Zał. nr 4 do siwz - wykaz wież i punktów
Zał. nr 5a do siwz - wzór folderu produktu_okładki
Zał. nr 5a do siwz - wór folderu produktu_okładka
Zał. nr 5b do siwz - wzór folderu produktu regionalnego
Zał. nr 6 do siwz - wzór do opracowania informacji o wieżach

Zapytania i odpowiedzi - do pobrania>>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

02.02.2015r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na usługę ekspercką w zakresie korekty merytorycznej oraz redakcji naukowej dwóch polsko - czeskich publikacji naukowych. Zapytanie ofertowe znajduje się w zakładce Zamówienia publiczne.


 

05.12.2014r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na opracowanie, skład, druk i dostawę dwóch publikacji naukowych, które są efektem wieloletnich badań środowisk naukowych polskich i czeskich. Zapytanie ofertowe znajduje w zakładce Zamówienia publiczne.06.11.2014

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczono link do materiału filmowego z Forum Pogranicza Polskiego, które odbyło się w dniach 02-03 października 2014 r. w Kudowie Zdroju. Forum organizowane było w ramach projektu "Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

http://www.tvklodzka.pl/site/telewizja/1/1/2/1572/n.html

 

09.10.2014

Szanowni Państwo,

W ramach ogłoszonego naboru po polskiej stronie, który zakończy się 31 października 2014r. wnioskodawcy mają możliwość składania projektów indywidualnych jak i lustrzanych. W związku z powyższym zamieszczamy listę rezerwową projektów zatwierdzonych na 12 posiedzeniu EKS po stronie czeskiej.

Lista rezerwowa po stronie czeskiej

 

03.10.2014

Dodatkowy nabór w ramach Funduszu Mikroprojektów

21.03.2014

3 kwietnia 2014 r. (Głuchołazy): Otwarte seminarium nt. przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny oddziaływania ww. Programu na środowisko (SEA)

 

27.01.2014


Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2014r. odbyło się szkolenie dla Wnioskodawców dotyczące zasad składania projektów do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach naboru zaplanowanego na 14 lutego 2014r.. Materiały ze szkolenia do pobrania

 

02.01.2014

Szkolenie dla Wnioskodawców dotyczące zasad składania projektów do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

13.12.2013

Ostatni nabór wniosków projektowych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

30.10.2013

Mapa pogranicza Polsko-Czeskiego 4-języczna – GMINA MIĘDZYLESIE

 

09.10.2013

10 lat współpracy Dolnego Śląska i Kraju Kralovohradeckiego

 

08.10.2013

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis dla osób aktywnych na Ziemi Kłodzkiej 

 

13.08.2013

Nowy tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

09.07.2013

Zapraszamy na II Kłodzki Turniej Rycerski i I Jarmark średniowieczny!

 

02.04.2013

Konkurs na Najbardziej Inspirujący Projekt 2012 roku!

 

29.03.2013

Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis obowiązujące od dnia 01 kwietnia 2013 roku

 

25.09.2012

Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (SIWZ mapy i mat promocyjne EG.doc)siwz mapysiwz mapy241 kB882
Download this file (Zał. 1 SIWZ formularz ofertowy .doc)Zał. nr 1 formularz ofertyZał. nr 1 formularz oferty190 kB708
Download this file (Zał. 2 SIWZ oswiadczenie_art24_art 22.doc)Zał. nr 2Zał. nr 2164 kB705
Download this file (Zał. 3 SIWZ wykaz usług.doc)Zał. nr 3Zał. nr 3171 kB690
Download this file (Zał. 4  SIWZ wykaz wież i punktów.doc)Zał. nr 4Zał. nr 448 kB780
Download this file (Zał. 5b Wzór folder produktu regionalnego.pdf)Zał. nr 5bZał. nr 5b840 kB679
Download this file (Zał. 6 Wzór do opracowania informacji o wieżach.pdf)Zał. nr 6Zał. nr 61041 kB692
Download this file (Zał. 5a Wzór folder produktu - okładka.pdf)Zał. nr 5a okładkaZał. nr 5a okładka516 kB705
Download this file (Zał. 5a Wzór folder produktu - okładki.pdf)Zał. nr 5a okładkiZał. nr 5a okładki988 kB736
Download this file (Odpowiedź na zapytanie.doc)zapytanie do swiz i odpowiedźzapytanie do swiz i odpowiedź169 kB642
Download this file (wybór oferty_mapy.pdf)najkorzystniejsza ofertanajkorzystniejsza oferta1149 kB638
Download this file (21_04_2015.doc)zgłoszenie_21_04_2015zgłoszenie_21_04_2015794 kB478
Download this file (14_04_2015.doc)zgłoszenie_14_04_2015zgłoszenie_14_04_2015793 kB485
Download this file (05_05_2015.doc)zgłoszenie_05_05_2015zgłoszenie_05_05_2015797 kB471
Download this file (07_05_2015.doc)zgłoszenie_07_05_2015zgłoszenie_07_05_2015798 kB478
Download this file (18_05_2015.doc)zgłoszenie_18_05_2015zgłoszenie_18_05_2015795 kB473
Download this file (19_05_2015.doc)zgłoszenie_19_05_2015zgłoszenie_19_05_2015803 kB489
Download this file (ogłoszenie o szkoleniu RDA.pdf)ogłoszenie o szkoleniu RDAogłoszenie o szkoleniu RDA3792 kB925
Download this file (Zapytanie cenowe na raport końcowy.doc)Zapytanie cenowe na wykonanie raportu końcowego FMZapytanie cenowe na wykonanie raportu końcowego FM248 kB257