EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Biuletyn Euroregionu Glacensis

Drodzy Czytelnicy,

Euroregion Glacensis ponownie przedstawia Państwu biuletyn pełen ciekawych informacji z czesko-polskiej współpracy.

Czeska strona euroregionu przejmuje pałeczkę sztafetową od polskiej strony i do 2015 roku będzie wydawać Biuletyn Euroregionu Glacensis. Można się więc spodziewać kilku stałych rubryk, takich jak prezentacja tradycji kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim, w której będziemy przed-stawiać przykładowo tradycyjne dania związane z danym okresem roku. Będziemy także przedstawiali nowych członków Euroregionu Glacensis, ciekawe projekty w różnych fazach: od pomysłu, realizacji, aż po efekty zakończonych już projektów.

We współpracy z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego panem Oldřichem Vlasákiem, który w przeszłości działał aktywnie również w euroregionie, będziemy umieszczali regularne informacje z życia Parlamentu.

Okres programowania 2007-2013 powoli zbliża się ku końcowi, więc z niecierpliwością wypatrujemy nowych możliwości dofinansowania. Porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych z lutego bieżącego roku powoli pokazuje nam rzeczywistość alokacji finansowych na okres 2014-2020. „Większa koncentracja na działania kluczowe“ to wizja Komisji Europejskiej na następny okres. W tym roku zostaną wybrane cele tematyczne także dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Wierzymy, że nasz silny głos z pogranicza będzie słyszalny podczas określania kluczowych dziedzin wsparcia.

 

 

2015

Biuletyn Euroregionu Glacesnsis nr 3/2015

Biuletyn Euroregionu Glacensis nr 2/2015

Biuletyn Euroregionu Glacensis nr 1/2015

2014

Biuletyn Euroregionu Glacensis nr 4/2014

Biuletyn Euroregionu Glacensis nr 3/2014

Biuletyn Euroregionu Glacensis nr 2/2014

Biuletyn Euroregionu Glacensis nr 1/2014

2013

Biuletyn Euroregionu Glacensis nr 3/2013

Biuletyn Euroregionu Glacensis nr 2/2013

Biuletyn Euroregionu Glacensis nr 1/2013

 

 

09.11.2010

Drodzy Czytelnicy,
Biuletyn Euroregionu Glacensis ukazywał się od maja 2006 roku. Początkowo odpowiedzialni za jego wydawanie byli nasi czescy Partnerzy. Za nową formułę biuletynu została odpowiedzialna polska strona w ramach dofinansowanego projektu z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa. Staraliśmy się wraz z wykonawcą publikacji - firmą Alter Media Public Relations z Kłodzka, znaną z wydawania Panoramy Ziemi Kłodzkiej, aby poziom biuletynu był edytorsko oraz merytorycznie wysoki. Współpraca transgraniczna w formule Euroregionu Glacensis rozpoczęła się w grudniu 1996 roku. W publikacji przybliżono najciekawsze wydarzenia z jego historii jak również z historii obu naszych krajów. Biuletyn zawierał informacje o najciekawszych wydarzeniach na naszym fragmencie pogranicza, nie tylko tych wspieranych finansowo ze środków Unii Europejskiej, lecz również takich które są efektem partnerskich czy przyjacielskich kontaktów. Każdy numer wzbogacany był o wywiad z ekspertem współpracy transgranicznej. Nasza publikacja informowała także o nowej formule współpracy jaką jest powołane wspólnie z Partnerami z pogranicza Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.

 

Życząc miłej lektury,
Radosław Pietuch
Sekretarz Euroregionu Glacensis
Kierownik Programów Pomocowych UE

 

  Projekt nr PL.3.22/3.3.02/10.01858 pn. " Biuletyn Euroregionu Glacensis" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice" 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Biuletyn_PL_3_2010.pdf)Biuletyn 3/2010 PLDo pobrania elektroniczna wersja Biuletynu 3/2010 PL9763 kB17
Pobierz plik (Biuletyn_PL_1_2011.pdf)Biuletyn 1/2011 PLDo pobrania elektroniczna wersja Biuletynu 1/2011 PL5588 kB16
Pobierz plik (Biuletyn_PL_2_2011.pdf)Biuletyn 2/2011 PLDo pobrania elektroniczna wersja Biuletynu 2/2011 PL5761 kB11
Pobierz plik (Biuletyn_PL_34_2011.pdf)Biuletyn 3,4/2011 PLDo pobrania elektroniczna wersja Biuletynu 3,4/2011 PL10692 kB17
Pobierz plik (Biuletyn_PL_5_2011.pdf)Biuletyn 5/2011Do pobrania elektroniczna wersja Biuletynu 5/20115427 kB15